Dødeligheden blandt økologiske søer er meget lav

Forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, Hanne Kongsted tillægger TN70-søer en stor betydning for lavere sodødelighed indenfor økologisk produktion og forventer ligeledes et fald i dødeligheden for pattegrise.

Hun tillægger TN70 betydning ift. lavere dødelighed, bl.a. fordi 1) TN70 i gennemsnit har 16 patter, som gør at soen kan passe sine egne robuste grise, hvilket reducerer behovet for ammesøer, og fordi, 2) TN70 får større pattegrise ved fødslen, som gør at grisene er mere vitale.

Læs hele artiklen fra Økologisk Nu her.

Del denne post: