Vores 5 fokusområder

Topigs Norsvin er mere end den bedste genetik. Vores omfattende internationale forskningsafdeling og tekniske serviceteam tilbyder uovertruffen viden og support samt skræddersyede løsninger for alle vores kunder. Vi leverer hurtigt og effektivt den bedste tilgængelige genetik og hjælper vores kunder med at maksimere deres produkters potentiale.

Topigs Norsvin forsknings- og tekniske serviceteams arbejder indenfor fem platforme:

Genetik & Genomik
Genomik- og genetikplatformen realiserer og implementerer avlsforbedringer. Brug og udvikling af den nyeste teknologi som genomik, maskinlæring og forbedrede statistiske modeller øger de genetiske fremskridt. Lederne af forædlingsprogrammerne implementerer den bedste avlsstrategi på vores kernefarm og på vores kunders gårde.

Robusthed & Dyrevelfærd
Forskningsprogrammet om robusthed og dyrevelfærd bidrager til avl af robuste svin, der præsterer uden produktionssvingninger. Svin, der kan klare udfordringer. Et af målene er at opnå øget dyrevelfærd. Vores dyrlæger rådgiver producenter og andre partnere om sundhed og biosikkerhed, og faciliterer i den genetiske formidlingsproces.

Forplantning
På denne platform udvikler og samler vores forskere viden om mandlig og kvindelig fertilitet. Det tekniske serviceteam rådgiver om bedste praksis for fertilitet på gården. Dette fører til en mere effektiv og hurtigere fordeling af de bedste gener og bedre fertilitetsresultater. Vores forskere hjælper også AI-centre med at være omkostningseffektive og kvalitetsorienterede.

Kød & slagtekvalitet
Platformen for kød- og slagtekvalitet bidrager til en sikker og effektiv produktion af velsmagende svinekød. Dette omfatter en forbedring af indholdet af magert kød og kvaliteten og antallet af værdifulde udskæringer fra slagtekroppe. Det tekniske serviceteam udvikler og deler viden. De tilbyder løsninger på de udfordringer, som slagterier, forarbejdningsvirksomheder, pakkere og detailhandlere konfronteres med.

Fodring & Fodereffektivitet
Fodring- og fodereffektivitetsplatformens tekniske serviceteam udvikler fodersammensætninger og fodringsstrategier. De åbenlyse produkter er foderhåndbøger til de forskellige linjer og krydsninger. Forskerne fokuserer på korrekt modellering af vægt og udvikling af foderindtag. De udvikler værktøjer til at øge den genetiske fremgang i fodereffektiviteten.