Vores fem fokusområder

Med vores internationale forsknings- og teknikafdeling kan vores kunder forvente den bedste viden på området og skræddersyede løsninger. Vi leverer den bedste tilgængelige genetik, og hjælper vores kunder med at maksimere deres potentiale.
Topigs Norsvin arbejder indenfor fem hovedområder:

Genetik & Genomik
Vores forskere sørger hele tiden for at lave avlsforbedringer ved at bruge den nyeste teknologi såsom kunstig intelligens og nyeste statistiske modeller. De avlsforbedringer hjælper vi med at gennemføre på vores avlsbesætninger og hos vores kunder. 

Robusthed & Dyrevelfærd
Vores fokus er at avle robuste og modstandsdygtige grise, der præsterer uden fald i produktionen. Samtidig er det vores mål at højne dyrevelfærden. Vi har derfor dyrlæger tilknyttet, der er klar til at rådgive vores kunder om sundhed og sikkerhed.

Forplantning
Vores forskere samler og udvikler hele tiden viden om fertilitet, og vi rådgiver om den bedste praksis i de enkelte besætninger. Det sikrer en effektiv og hurtig fordeling af de bedste gener og de bedste fertilitetsresultater. Vores forskere hjælper også ornestationer med at være omkostningseffektive og kvalitetsorienterede.

Kød & slagtekvalitet
Hos Topig Norsvin fokuserer vi på at skabe en sikker og effektiv produktion af velsmagende grisekød. Det betyder, at kødprocenten og kødkvaliteten balanceres for at opnå den højeste værdi af slagtekroppen. Vores rådgivere hjælper slagterier, forarbejdningsvirksomheder, pakkerier og detailhandlere med at optimere produktionen.

Fodring & Fodereffektivitet
Vores forskere udvikler de helt rigtige fodersammensætninger og foderstrategier. Vi laver konkrete fodermanualer til de forskellige linjer og krydsninger.