Om os

Verdens mest innovative selskab indenfor grisegenetik

Hos Topigs Norsvin arbejder vi på at skabe en mere bæredygtig griseproduktion gennem en lavere dødelighed og mindre behov for arbejdskraft. Det gør vi ved hele tiden at udvikle på genetikken. Vores genetiske fremskridt har altid fokus på to ting: Bæredygtighed og effektivitet, det vil vi opnå gennem balanceret avl i hele værdikæden.

Topigs Norsvin er ejet af landmænd med en filosofi om, at vi betaler vores udbytte tilbage gennem genetiske forbedringer og fremgang. Dette betyder, at vi skaber maksimal merværdi for vores kunder.

Hos os er det vigtigt, at vi giver den bedste service og rådgivning. Vi har derfor både lokale og globale specialister, der altid er klar til at hjælpe vores kunder.
Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med vores kunder, så vi er på besøg på besætningerne flere gange både for at hjælpe med at opstarte og sikre succes med vores genetik.

Vi tror derfor på, at vi er det bedste valg for langsigtede partnerskaber for hele griseindustrien.

Innovationsmilepæle

2018

Delta Canada

Med denne nye store centrale testfacilitet i Canada med IFIR og CT-scanningsteknologi kan vi øge de genetiske fremskridt.
2018
2012

Genomisk selektion

Vi begynder at bruge genomisk selektion, hvor vi bruger DNA-information til at beregne de genetiske relationer mellem dyrene. Det giver meget højere nøjagtighed af de estimerede avlsværdier, og gør det muligt at avle for nye egenskaber, som ellers er svære at avle for, som f.eks. sygdomsresistens.
2012
2009

Ornelugt

Topigs Norsvin starter som de første med at selektere mod ornelugt ved hjælp af en kombination af DNA-information, menneskelig næsescore og laboratorieanalyser af fedtvæv.
2009
2008

Delta og CT-scanningsteknologi

Delta, vores centrale testanlæg for orner, starter i Norge. Her begynder vi som noget helt nyt at CT-scanne alle orner. Det giver os en hidtil uset nøjagtighed i fænotypebestemmelse af slagtekvalitet. Det giver også mulighed for at undersøge og udvælge nye egenskaber.
2008
2006

NIRS til vurdering af kødkvalitet

Nær-infrarødt spektrofotometer (NIRS) bliver implementeret i evalueringen af kødkvalitet, hvilket giver større nøjagtighed for intramuskulært fedt (IMF). NIRS gør det også muligt at måle nye egenskaber, såsom fedtkvalitet og fedtsyresammensætning.
2006
2001

Avl for højere overlevelse af smågrise

Den nye procedure for smågrise indebærer, at alle smågrise vejes ved fødslen og/eller ved 21 dage. Derudover indsamles data om antal patter, ammesøer, dato og årsag til dødelighed for de enkelte smågrise. Disse data bruges til at drive det unikke udvælgelsesprogram for fødselsvægt, moderegenskaber, mælkeproduktion, pattekvalitet og livsdygtighed for smågrise.
2001
1994

Præstationsdata

Vi begynder at bruge CCPS-programmet (Combined Crossbred and Purebred Selection), hvor vi bruger data fra produktionsdyr til at forudsige avlsværdier for renracede dyr i den genetiske kerne. Resultatet er robuste grise med forbedret sygdomsresistens, der klarer sig bedre i udfordrede miljøer.
1994