Om os

Verdensledende selskab indenfor innovativ svinegenetik

Topigs Norsvin er kendt for sin innovative tilgang til implementering af nye teknologier og vedvarende fokus på omkostningseffektiv svineproduktion. Vores fokus på innovativ avl resulterer hvert år i genetiske fremskridt. Dette skaber ekstra merværdi og nye muligheder for vores partnere. Vores genetiske forbedring er baseret på to vigtige grundsten: bæredygtighed og effektivitet. Afbalanceret avl og total fodereffektivitet.

Topigs Norsvin er ejet af landmænd med en filosofi om at betale udbytte gennem genetisk fremgang. Dette betyder, at vi skaber maksimal merværdi for vores kunder.

Topigs Norsvin giver den bedste service og support. Et team af lokale og globale supportspecialister rådgiver og hjælper vores partnere. Dette gør det muligt for producenterne at udnytte Topigs Norsvin genetik til fulde.

Takket være vores lokale tilstedeværelse kender vi de individuelle behov og forhold. Dette gør Topigs Norsvin til det naturlige valg i langsigtede partnerskaber for hele svineindustrien. Vi sætter en ære i at samarbejde med vores partnere for at finde nye løsninger og hjælpe deres virksomhed med at trives.

Innovationsmilepæle

2018

Delta Canada

Åbningen af dette centrale testanlæg i Canada med IFIR og CT-scanningsteknologi er med til at øge de genetiske fremskridt. Delta Canada is twice the size of Delta in Norway.
2018
2012

Genomisk selektion

Vores avlsprogram implementerede genomisk selektion ved hjælp af DNA-information til beregning af de genetiske forhold mellem dyr. Genomisk selektion resulterer i øget nøjagtighed i de estimerede avlsværdier og fremmer den genetiske udvikling. Det gør det også muligt at avle med henblik på nye og ellers vanskeligt avlbare egenskaber, som for eksempel sygdomsresistens.
2012
2009

Ornelugt

Topigs Norsvin starter selektion imod ornelugt. Vi var de første til at gøre dette ved hjælp af en kombination af DNA-information, menneskelig næsescore og laboratorieanalyser af fedtvæv.
2009
2008

Delta og CT-scanningsteknologi

Delta - det centrale testanlæg for orner startede i Norge. Et af Delta's innovative elementer er CT-scanning af alle orner. Denne teknologi resulterer i hidtil uset nøjagtighed med hensyn til fænotypebestemmelse af kvalitetsegenskaber ved slagtekroppe. Der er også mulighed for at undersøge og selektere nye egenskaber.
2008
2006

NIRS til vurdering af kødkvalitet

Næsten-infrarødt spektrofotometer (NIRS) blev implementeret i evaluering af kødkvalitet, hvilket giver højere nøjagtighed for intramuskulært fedt (IMF). NIRS gjorde det også muligt at måle nye egenskaber, som for eksempel fedtkvalitet og fedtsyresammensætning.
2006
2001

Avl med henblik på højere overlevelse af smågrise

Med den unikke vejeprocedure for smågrise vejes alle smågrise individuelt ved fødslen og / eller når de er 21 dage gamle. Proceduren inkluderer dataindsamling om antallet af patter, ammesøer, dato og årsag til individuelle smågrises dødelighed. Dette program leder det unikke og uovertrufne selektionsprogram for fødselsvægt, avlsmulighed, mælkeproduktion, pattekvalitet og livsdygtighed for smågrise.
2001
1994

Data om kommerciel ydeevne

Start af CCPS-programmet (Combined Crossbred and Purebred Selection). Præstationsdata fra krydsavledes dyr i kommercielle produktionsmiljøer anvendes til at forudsige avlsværdier for racerene dyr i den genetiske kerne. Resultatet er robuste svin med forbedret sygdomsresistens, der klarer sig bedre i udfordrede miljøer.
1994