Heloizas tips til at reducere varmestress hos søer i sommervarmen

Heloiza Irtes er en del af den globale veterinære gruppe (GVS) med ansvar for service i Sydamerika. GVS-gruppen er sammensat af specialister inden for sundhed, management og smittebeskyttelse og hjælper Topigs Norsvin med at producere robuste dyr med høj sundhed.

I sommerhalvåret er varmestress skyld i en stigning i so-dødeligheden og et lavt foderindtag, især hos diegivende søer. Sidstnævnte kan have en negativ indvirkning på mælkeproduktionen og medfører dermed lavere fravænningsvægt.

Heloizas top-5 tips til at reducere varmestress hos søer:

  1. Grisenes svedkirtler er praktisk talt dysfunktionelle, og termoregulering er dermed en udfordring for søerne.
  2. Det er vigtigt at kunne tilbyde en so et godt miljø med behagelige temperaturer. Ventilation, overbrusning, tågemaskiner, mudderpøl og andre temperaturreguleringssystemer er meget vigtige for at hjælpe søerne med at kontrollere deres kropstemperatur.
  3. Varme kan øge produktionen af cytokiner, der er ansvarlige for inflammationskaskaden. Der findes veterinære præparater, der kan anvendes for at reducere varmestress.
  4. Konsekvensen ved et for lavt foderindtag hos soen kan reduceres vha. fodermanagement med fokus på at ændre sammensætningen i blandingerne (tilførsel af aminosyrer, energi eller fibre).
  5. Endelig: VAND! Det er nødvendigt at soen tildeles frisk vand, især i de varmeste timer af døgnet. Det skal sikres, at vandtildelingen fungerer korrekt, med et tilstrækkeligt tryk døgnet rundt.

Del denne post: