Hvordan øger du medarbejderens forståelse for smittebeskyttelse

Heloiza Irtes er en del af det globale veterinære team (GVS) med ansvar for service i Sydamerika. GVS-gruppen er sammensat af specialister inden for sundhed, management samt smittebeskyttelse og hjælper Topigs Norsvin med at producere robuste dyr med høj sundhed. Teamet er ansvarlig for smittebeskyttelsesprocedurerne i vores avls- og opformeringsbesætninger samt på KS-stationerne. Smittebeskyttelse og forebyggelse af indførsel af smitsomme sygdomme er afgørende for succesen i enhver besætning.

Heloizas tips til at øge medarbejderens forståelse for smittebeskyttelse

  1. Smittebeskyttelse skal være et aktivt element i dagligdagen: Alle i besætningen skal forstå vigtigheden af effektiv smittebeskyttelse. Lige fra den administrerende direktør til skoledrengen. Smittebeskyttelse skal være en del af besætningskulturen og altid være et aktivt element.
  2. Lyt til medarbejderne. Alle medarbejdere, er hver eneste dag, ansvarlige for en succesfuld smittebeskyttelse. Lyt til dem, så du opdager eventuelle misforståelser. Det er vigtigt, at de involverede forstår procedurerne i besætningen, og at de føler ansvar for korrekt udførsel.
  3. Forklar hvorfor: Ingen bryder sig om at modtage ordrer uden at blive forklaret hvorfor. Oplæring omkring smittebeskyttelse til besætningens medarbejdere, er vigtige, så alle forstår årsagen til procedurerne, for at reducere risikoen for smitteoverførsel.
  4. Keep it simple. Smittebeskyttelsesprocedurer og -manualer skal være letforståelige og objektive. Anvend for eksempel punkttegn og adskil ikke produktions- og smittebeskyttelsesprocedurer på hverdagens To Do lister. Inkludér altid smittebeskyttelsesprocedurer, når medarbejderne oplæres. Brug farver og figurer til at beskrive procedurer. Forklarende videoer er også gode værktøjer.
  5. Audit: Efterprøv procedurerne internt. Her bør forslag til ændringer være velkomne. Dette kan være med til at sikre, at procedurerne efterleves og eventuelle forbedringer opdages.

Del denne post: