Julias tips til forbedring af reproduktionsresultater

Julia Linck Moroni er Jr. Global AIM Specialist og en del af Global AIM Services-teamet. Dette team yder reproduktionssupport til besætninger over hele verden.

En god reproduktion er en af de vigtigste drivkræfter for besætningseffektivitet. Reproduktionsmanagement er ikke let, da det påvirkes af en lang række faktorer. Ikke desto mindre kan forståelse og respekt for grundlæggende management føre til yderst produktive besætninger. Når det kommer til frugtbarhed, er alle detaljer betydningsfulde.

Julias tips til forbedring af reproduktionsresultater:

  1. Det første afgørende punkt der skal tages i betragtning, er polteopdræt. Invester tid på tilstrækkelig stimulering og respektér de minimumskrav der er opsat som mål ved første løbning.
  2. Fodermanagement og huld skal optimeres igennem hele soens levetid, da disse direkte påvirker soens metabolisme, soens befrugtningsevne samt fostrenes overlevelsesevne.
  3. Stimulér helst søerne to gange om dagen, med mindst to gode lugteorner. Dette giver mulighed for en god brunstkontrol og stimulerer også modningen af follikler og i sidste ende ægløsning.
  4. Fastslå det optimale insemineringstidspunkt. Jo tættere på ægløsning løbningen finder sted, desto bedre bliver resultatet.
  5. Temperaturstyring af sæddoser er kritisk. Temperaturudsving ved opbevaring og håndtering skal undgås. Sørg for god hygiejne i forbindelse med løbning samt tilstrækkelig stimulering og giv soen tid til optagelse af sæden.

Del denne post: