Økolog når op på 25 grise pr. årsso

I artiklen fra Magasinet Svin, er driftsleder Michael Krog opmærksom på de udfordringer der kan være med dødeligheden før fravænning. Dødeligheden har ligget på 23 procent de seneste 12 måneder. Besætningen er nu under omlægning fra DanBred til Topigs Norsvins TN 70 polte, og han forventer en ændring i dødeligheden. »Vi har populært sagt byttet levendefødte ud med en højere fødselsvægt. Det spiller positivt ind på pattegriseoverlevelsen«, konkluderer han.

Læs hele artiklen ved at følge dette link.

Del denne post: