Tips til at sænke sodødeligheden

Mitch Christensen er chef veterinær og leder Topigs Norsvins globale veterinære team. Veterinærteamet udvikler planer for smittebeskyttelse, styrker sundheden og overvåger diagnostikken for ks-stationer samt avls- og opformeringsbesætninger. De yder vigtig støtte til vores kunder og partnere.

Mitchs tips til at sænke sodødeligheden:

  1. Brug den nødvendige tid og indsats, der skal til for at diagnosticere den nøjagtige dødsårsag. “Ukendt” er en af de mest registrerede årsager når det kommer til sodødelighed. Implementering af effektive tiltag er meget lettere, når du kender de korrekte dødsårsager.
  2. Sørg for gode rutiner i forbindelse med selektion og akklimatisering af polte. Der bør være en klar vejledning til hvordan polten evalueres, før du sætter den ind i besætningen. Udtrykket GIGO (garbage in, garbage out), der bruges i datahåndtering, gælder også for erstatningspolte. Når poltene kommer ind i en sobesætning, udfordres de på en række forskellige stressfaktorer fra nye patogener, staldmiljøer, stifæller osv. Brug tid sammen med din besætningsdyrlæge på at udvikle et optimalt akklimatiseringsprogram for de endemiske patogener på din bedrift, så poltens immunsystem er klar til at håndtere de nye udfordringer.
  3. Evaluer hver enkelt so hver dag. En so der ikke æder er første indikator på, at der er noget galt med dyret. Tidlig opdagelse og behandling vil føre til det bedste resultat. En hensigtsmæssig praksis er at bevæge sig hurtigt gennem besætningen på fodringstidspunktet og markere alle dyr der ikke æder. Vend tilbage senere for at udføre en grundigere evaluering og evt. igangsætte den passende behandling.
  4. Sørg for at din sobesætning er i et godt huld. Den moderne so vil føde flere pattegrise med stigende fødselsvægt, producere mere mælk, fravænne flere og tungere smågrise samt være mere fodereffektiv end nogensinde før. Giv soen de næringsstoffer, hun har brug for, for at bevare huld, immunsystem og reproduktionsevne. Kontakt din lokale foderkonsulent for at kontrollere, om dine blandinger overholder normanbefalingerne.
  5. Fokus på pleje af soen omkring faring. På mange besætninger bliver der, på dagen for faringen, fokuseret på pasning af pattegrise, men glem ikke soen. Soen har netop været igennem en stressende faring. Det er vigtigt at sikre sig, at hun drikker, æder og har afføring. Hvis soen ikke klarer alle tre, bør der være en behandlingsplan på plads, der hjælper med at få soen tilbage på sporet.

Del denne post: