Vi flytter faremark i et pløre – men jeg har et fantastisk arbejde

Blog fra svinebedriften: Følg hverdagen hos Bovbjerg Økologi sammen med driftsleder Michael Krog, som fortæller om hverdagens glæder og udfordringer på marken samt fornøjelsen ved nyfødte pattegrise på 1590 g. i gennemsnit.

Pattegrisene har siden nytår ligget på 1.590 gram pr. gris i snit.  Det er fantastisk at se på de meget pæne grise ved fødsel, der bare vil fremad i verden.

Udtaler Michael Krog

Læs hele artiklen fra Landbrugsavisen.

Del denne post: