Balanceret avlsarbejde virker: Hver ekstra fødte gris bliver også fravænnet

Nye produktionsdata fra Norge viser, at antallet af levendefødte smågrise født pr. kuld er forbedret med 1,1 i de sidste fire år (2015-2019). De samme data viser, at antallet af fravænnede smågrise også forbedredes med 1,1. Samtidig blev dødeligheden før fravænning reduceret. Den uafhængige statistiske organisation Ingris samlede disse produktionsdata, og næsten alle de 31.726 søer i databasen er Topigs Norsvins TN70. 

Det indsamlede data er endnu et bevis på, at avlsfilosofien for Topigs Norsvin fungerer: Hver født pattegris skal også fravænnes ved soen. Ved ikke kun at avle efter store kuld, men også tage højde for pattegrisenes robusthed og vitalitet samt søernes moderegenskaber, er det muligt at producere flere grise pr. årsso uden stigende tab. Det faktum, at en so nu har et gennemsnit på 0,7 patter mere end for fire år siden, er et eksempel på forbedrede moderegenskaber. De stærke og levedygtige grise har også en problemfri produktionsstart, som lønner sig i hele produktionsfasen: lavere dødelighed efter fravænning, mere effektivt foderforbrug, færre sundhedsmæssige problemer og mindre arbejdskrævende. 

Norwegian farm data prove: Balanced breeding by Topigs Norsvin works
Balanceret avl med Topigs Norsvin virker. Hver ekstra pattegris, der fødes, bliver også fravænnet. 

På denne måde bidrager avlsmålene for Topigs Norsvin ikke kun til højere produktion, men også til højere og bedre – altså en mere rentabel – svineproduktion. Avlsmålene kombinerer dette ved samtidig at opfylde samfundets krav ved at bidrage til bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion. 

Besøg tn70.topigsnorsvin.com for at lære mere om TN70. 

Del denne post: