100 års avlsfremgang med Topigs Norsvin – Fodereffektivitet

100 års avlsfremgang med Topigs Norsvin er ét århundredes bidrag til griseproducenternes succes igennem innovation kombineret med griseavlernes input. Fodereffektivitet har været et vigtigt element i vores avlsprogram i mange år. Vi avler efter fodereffektivitet ved at anvende innovative værktøjer og metoder. Eksempelvis har vi brugt individuelle foderstationer i mere end 30 år. I dag registrerer vi individuel foderoptagelse og daglig tilvækst på alle dyr i vores kerne- og forsøgsbesætninger. Som en del af vores balancerede avlstilgang stopper Topigs Norsvin ikke blot ved fodereffektivitet for slagtesvin. I mange år har vi haft fokus på effektivitet igennem hele produktionskæden. Dette omhandler også foderforbruget til søer og pattegrise. Jo længere soen lever, jo mere bidrager den til lavere foderomkostninger til produktionen af erstatningspolte. Vores avlstilgang for stærke og robuste grise bidrager også til fodereffektiviteten. På bedriftsniveau fører den balancerede avlstilgang til et mindre behov for input samtidig med et højere output. Og i sidste ende er det dét, der tæller. Vi fortsætter med at arbejde på at højne fodereffektiviteten. Vi undersøger f.eks. om genetikken er involveret i forholdet mellem fodereffektivitet og tarmens mikrobiota. Dette giver mulighed for forbedring, da mere end 30% af variationen i grisens fodereffektivitet skyldes forskelle i tarmens mikrobiota. Efter 100 års avlsfremgang fortsætter vi med at forbedre os.

Del denne post: