Sådan reducerer du antallet af spildfoderdage med løbemanagement

Julia Linck Moroni er Global AIM Specialist og en del af Global AIM Services-teamet. Dette team yder reproduktionssupport til besætninger over hele verden.

En spildfoderdag er defineret som enhver dag, hvor en so eller en løbeklar polt ikke er drægtig eller diegivende. Spildfoderdage reducerer antallet af produktive dage, hvilket begrænser antallet af kuld pr. årsso. God reproduktionsmanagement har potentiale til at optimere besætningens effektivitet og minimere antallet af spildfoderdage.

Tips til at reducere antallet af spildfoderdage med løbemanagement:

  1. Sørg for tilstrækkelig ornekontakt og god brunstkontrol umiddelbart efter fravænning. Antallet af dage fra fravænning til løbning er en vigtig faktor for produktivitet. Søer i godt huld bør komme i brunst 4 til 6 dage efter fravænning.
  2. Sørg for tilstrækkelig foderoptagelse under den foregående laktation og efter fravænning. I disse fundamentale perioder kan foderoptagelsen være den væsentligste faktor, der påvirker, hvor hurtigt søerne kommer i brunst, samt kvaliteten af oocytter og embryoner til den efterfølgende drægtighedsperiode.
  3. Identificér omløbere så hurtigt som muligt. Udfør brunstkontrol omkring 18 til 24 dage efter løbning, efterfulgt af drægtighedskontrol med ultralyd på 28 til 35 dage efter løbning samt en uge senere. Herefter skal søerne tilses rutinemæssigt.
  4. Analysér rutinemæssigt antallet af dage fra omløbning til brunst. Derudfra vil det være muligt at fastslå eventuelle mangler i reproduktive procedurer og dermed reducere antallet af spildfoderdage efter fravænning.
  5. Optimér på rutinerne fra poltens ankomst til første løbning. Sørg for tilstrækkelig ornekontakt indtil poltens brunst er observeret. Kontrollér at polten ligger indenfor den anbefalede alder og vægt ved første løbning, for at undgå yderligere spildfoderdage.

Del denne post: