Fødselsvægten har også betydning for overlevelsen

I en artikel på Effektiv Landbrug udtaler dyrlæge Else Marie Overlund Andersen: “De steder, hvor der konsekvent aflives grise med en fødselsvægt under 600 gram ved faring, kan der et kvartal senere ses at pattegrisoverlevelsen er faldet fra eksempelvis omkring 18 procent til 9-10 procent samt at fravænningsvægten er steget med 0,5-1 kilogram.”

Hun understreger i artiklen at svineproducenterne har en unik mulighed ved at skifte over til Topigs Norsvin genetik.

TN70-søerne har 16 patter, får 17 grise, små grise vejer stadig 1 kilogram eller over, og så er de bedre malkere. Det betyder, at man bruger meget få ammesøer og der byttes minimalt, hvilket alt sammen giver et meget bedre og lavere smittetryk. Den udvikling kan hjælpe til en højere pattegrisoverlevelse, et lavere medicinforbrug og en bedre arbejdsgang. Det bliver spændende at følge.

Udtaler dyrlæge Else Marie Overlund Andersen

Læs hele artiklen på Effektiv Landbrug her.

Del denne post: