Genetiske fremskridt for TN70: Stærkere søer, flere pattegrise og bedre slagtegrise

De seneste genetiske fremskridt som Norsvin Landrace- og Z-linepopulationerne har opnået på Topigs Norsvins avlsbesætninger er imponerende. Disse to linjer danner grundlaget for TN70 soen. Man vil på produktionsniveau kunne forvente den samme genetiske forbedring i TN70 soen i løbet af de næste 5 år.

Denne forbedring skyldes fremskridt inden for mange egenskaber og er et fremragende eksempel på Topigs Norsvins balancerede avlstilgang.

  • 1 fravænnet gris mere pr. kuld

I løbet af de sidste 5 år, er den genetiske trend for levendefødte i avlsbesætningerne, steget med 0,75 pattegris pr. kuld. Dette resulterede ikke i et højere antal dødfødte eller en højere dødelighed. Tværtimod er antallet af dødfødte pr. kuld faldet med 0,2 og dødeligheden før fravænning er faldet med 2,8%. Fødselsvægten og kuldets ensartethed er heller ikke påvirket negativt.

Alt dette lægger op til en genetisk trend på 1 ekstra fravænnet gris pr. kuld om 5 år. Dette er højere end den genetiske trend for levendefødte.

  • Øget so holdbarhed

Sammen med den øgede produktivitet er soens levetid og blevet forbedret. Den fremtidige TN70 so vil være endnu stærkere og producere flere kuld.

  • 75 gram højere daglig tilvækst og forbedret kvalitet af slagtekroppen

I løbet af de sidste 5 år har den genetiske forbedring af linerne ført til en højere slagtegrisetilvækst på 75 gram pr. dag. Samtidig er slagtekroppens kvalitet også forbedret.

  • 16 kg mindre foder i vækstperioden

Der opnås også væsentlige genetiske fremskridt i vækstperioden. I løbet af de sidste 5 år har genetiske fremskridt i avlsbesætningerne reduceret foderbehovet fra 30-120 kg. Med omkring 16 kg. pr. gris. Denne reduktion er baseret på en krydsning af TN Tempo x TN70. Denne forbedrede fodereffektivitet betyder ikke kun lavere produktionsomkostninger, men også en mindre miljøpåvirkning.

Del denne post: