Grants tips til læsning og transport

Grant Walling er ansvarlig for Topigs Norsvins Meat Group. De sikrer, at vores produkter lever op til deres genetiske potentiale i forbindelse med slagtning, forarbejdning, emballering og i sidste ende forbrug. Stress under læsning og transport kan føre til dårlig kødkvalitet og resultere i økonomiske tab. Ligeledes reduceres niveauet af dyrevelfærd. Derfor er måden som dyrene behandles på under transport, et vigtigt element i produktionen af svinekød af høj kvalitet.

Grants tips til læsning og transport:

  1. Brug drivplader og baskere når I flytter grise. Det er lettere for personalet og forårsager meget mindre stress hos grisene end andre hjemmelavede værktøjer. Giv personalet mørkt tøj på.
  2. Prøv at sikre, at drivvejen foregår langs lige korridorer med solide sider eller i en blød kurve, så grisen altid kan se 3 kropslængder foran. Grise vil altid være forsigtige hvis de skal omkring 90° hjørner eller hvis de skal bevæge sig fra lys til mørke og omvendt.
  3. Bland aldrig dyr i forbindelse med læsning eller på lastbilen. Dette kan betyde at der kræves yderligere stier og låger omkring udleveringsrampen for at opnå dette.
  4. Undgå stejle ramper. Ideelt set bør alle ramper have en hældning på <20°.
  5. Planlæg transporten så grisene kan læsses direkte af på slagteriet. Undgå, at køretøjer skal vente i længere perioder med at læsse af samt ruter med stillestående trafik.

Del denne post: