PigBrother: Målet er grise med gode sociale egenskaber

Hos Effektivt Landbrug kan du læse om Norsvins forskningsprojekt PigBrother. Herigennem er forventningern at det vil blive muligt at forbedre grisenes gode sociale egenskaber igennem avl. Norsvin mener desuden, at det ville være et vigtigt bidrag til en fremtid uden halekupering – til gavn for dyrevelfærden.

Vi ønsker i fremtiden i højere grad end nu at kunne tilbyde genetik, som fremmer god sundhed og dyrevelfærd. Informationerne fra dette nye projekt vil vi kombinere med bestående avlsdata i vore bestræbelser på at finde den optimale gris at avle videre på.

Øyvind Nordbø, projektleder hos Norsvin

Læs hele artiklen i Effektivt Landbrug her.

Del denne post: