Hvorfor har vi totalt 29 egenskaber i avlsmålet for Norsvin Duroc?

I denne artikel i Hyo kan du bl.a. læse om Topigs Norsvins balancerede avlsmål for Norsvin Duroc, som indeholder 29 karakteristika, og disse er grupperet under kødkvalitet, slagtesvinseffektivitet, slagtekvalitet, robusthed og kuldstørrelse.

Når der inddrages så mange egenskaber i avlsarbejdet kan man med rette spørge, om der så også kan spores fremskridt. Og det kan der! På fem år har Topigs Norsvin øget pattegrisoverlevelsen med 1,2 procentpoint, reduceret ornelugten med 0,1 procentpoint, og ikke mindst øget den daglige tilvækst med 150 gram samt reduceret foderforbruget med 22 kg fra 30 til 120 kg levende vægt.

Vi mener, at der er tre klare tendenser i den globale svinesektor: Der bliver stadig større og færre producerende enheder. Der vil fortsat være mangel på faglært arbejdskraft. Både industrien og forbrugerne vil stille stadig strengere krav til dyrevelfærden.

Udtaler Torunn Aasmundstad og Maria Malmström

Læs hele artiklen på Hyo her.

Del denne post: