Mere end 10 års arbejde med at reducere ornelugt

Siden 2012 har vi i fokuseret på at reducere ornelugt gennem vores avslprogram for både vores handyr- og hundyrslinjer. Vi bruger både fænotypiske data og genomiske data for lugtstofferne androstenon, skatol og indol i kombination med resultaterne fra Human Nose Score-testen. Ved at kombinere disse data er det muligt at vælge orner, der har en mindre chance for at udskille ornelugt. Dette har ført til en betydelig reduktion af forekomsten af ornelugt hos slagtegrise.

Slagterier: fra 4% til mindre end 1,5%.
Slagterierne hos vores kollegaer i Holland bekræfter, at antallet af dyr med ornelugt er faldet markant siden 2012. I 2011 var andelen af lugtende slagtekroppe ca. 4 %, mens det i år var mindre end 1,5 % af slagtesvinene, der havde ornelugt.

Topigs Norsvins reduktion af ornelugt betyder, at det ikke længere er det vigtigste problem ved slagtning af orner. I stedet er kødkvalitet og især fedtkvalitet nu vigtigere overvejelser.

Det kan du læse mere om i vores kvartalsmagasin via linket her: Link

Del denne post: