TN70: en verdensomspændende succes

TN70 har været en succeshistorie verden over, lige siden den blev lanceret for 10 år siden. Vores mål var at udvikle den bedste so i verden, og vi synes, det er lykkedes.

I dag er næsten en ud af fire søer i verden en TN70. Det er en kæmpe succes. Og vi mener, at den hurtige fremgang skyldes vores helt særlige avlsprogram for TN70, hvor vi har sammensat 41 forskellige egenskaber.
Den sammensætning startede med Norsvin Landrace og Z-linjen for næsten 10 år siden: Vi ville kombinere to perfekte verdener.   


Avlet til robusthed og overlevelse
Med TN70 producerer vores samarbejdspartnere livskraftige smågrise med høj overlevelsesrate fra fødsel til marked. Det er resultatet af vores genetiske arbejde, hvor vi har fokuseret på overlevelse af smågrise i mere end 20 år.

Som med alle vores genetiske produkter er robusthed en nøglefaktor i vores avlsprogram. Resultaterne i vores samarbejdsbesætninger og i forsøg bekræfter vores succes: TN70 viser konsekvent lavere so-dødelighed end konkurrenterne.

Ud over reproduktionsegenskaber tages der også højde for slagtekroppe og slagtesvinsegenskaber. Specifikt har denne styrke bragt TN70 til førstepladsen i Brasilien, som er et marked med et traditionelt stærkt fokus på fodereffektivitet.

TN70


Fremtidssikret moder
Vores vision for TN70 er at avle en selvforsynende so, der kræver mindre arbejde sammenlignet med konkurrenterne. TN70-polte har tilstrækkeligt med patter til at amme deres smågrise og nogle goder moderegenskaber. Når vi taler med kunderne, er det soens lethed og hendes evne til at være mor, der gør forskellen. Hvordan TN70 tager sig af sine egne smågrise, bliver nævnt mange gange i kundesamtaler.

I betragtning af de udfordringer, branchen står over for i de kommende år, såsom sygdomme, dyrevelfærd og mangel på arbejdskraft, tror vi på, at TN70 er det bedste valg. Vores fremtidssikrede avlsprogram vil sikre, at TN70 forbliver det første valg for griseproducenter over hele verden.

Denne artikel er bragt i vores online magasin Progress, tryk her for at læse hele magasinet: Link

Del denne post: