Ny faderrace fra Topigs Norsvin skal løfte sundheden i dansk griseproduktion

Fra januar er en ny handyrslinje tilgængelig i Danmark, når Topigs Norsvin lancerer TN Tempo.

Dødelighed, fravænningsdiarré og navlebrok er de udfordringer, TN Tempo skal bidrage med at løse: ”Vi tror på, at TN Tempo vil løfte sundheden i dansk griseproduktion,” udtaler Karl Johan Klit, administrerende direktør i Topigs Norsvin Danmark.

TN Tempo leverer livskraftige og robuste afkom, som opnår et højt råmælksindtag. Det giver det bedste udgangspunkt for en sund og effektiv gris. Samtidigt bidrager det høje råmælksindtag til modstandsdygtighed overfor sygdomme og smittepres.

Avlet til overlevelse
Hos Topigs Norsvin håber vi, at vi med vores nye faderrace kan være med til at gøre hverdagen nemmere for griseproducenterne ved at løse nogle af de problemer, der fylder mest ude i besætningerne. ”Vi har nogle brancheudfordringer, hvor vi mener, at vi med den rigtige genetik kan komme meget langt mod de mål, som Landbrug & Fødevarer underskrev med daværende fødevareminister Dan Jørgensen i 2014. Dengang var målet at få totaldødeligheden under 20%,” fortæller Karl Johan Klit og fortsætter: ”Det er vigtigt, fordi vi lige nu mister alt for mange grise, fordi de ikke kan overleve fra fødslen eller må aflives på grund af navlebrok. Det er et enormt ressourcespild og et velfærdsproblem. Det vil vi gerne være med til at løse.”

I avlsprogrammet for TN Tempo avles der for overlevelse gennem hele produktionen lige fra fødsel til slagtning. Så selvom sundhed og robusthed vægtes højt, bliver der ikke gået på kompromis med de klassiske slagtegris-egenskaber såsom foderforbrug, daglig tilvækst og kødkvalitet.

Testet i danske besætninger
TN Tempo er i løbet af 2023 blevet testet i seks forskellige besætninger rundt i landet. På tre af besætningerne var det Danbred soen, som var moderrace, hvor de resterende tre var Topigs Norsvins TN70. I alle forsøg har der været et kontrolhold, som er blevet insemineret med Duroc-sæd. Alle besætninger har nu afsluttet faringerne og flere har også haft TN Tempo afkom gennem klimastald og slagtegrisestald.

”Vi har ventet spændt på resultaterne, fordi vi ville først se, at det gik som forventet, før vi ville gå videre med TN Tempo på det danske marked,” forklarer Karl Johan Klit.
Allerede nu ser resultaterne altså så lovende ud, at vi vælger at introducere TN Tempo fra januar 2024.

”Vi kan allerede nu se en stor forskel på blandt andet dødelighed og vitalitet ved fødsel samt mindre navlebrok. Især i klimastalden kommer grisene godt fra start, og der observeres ikke diarré efter fravænning,” slår Karl Johan Klit fast.

Sæden kan købes via Ornestation Mors fra januar.

Del denne post: