Sådan forbliver dine søer i et optimalt huld

Romy Hendricks arbejder som Global Feed Specialist og er en del af Topigs Norsvins Global Nutrition Services. Teamet giver rådgivning og support til kunder, rådgivere og konsulenter verden over om den bedste fodringspraksis for at udnytte det genetiske potentiale.

Når dine søer konsekvent er i et optimalt huld vil det forbedre produktionen og fodereffektiviteten. Overvågning af soens huld ved observation eller vægt- og rygspækmålinger giver indsigt i sobesætningens sundhed, produktivitet og velvære. Hverken en tynd eller fed so præsterer optimalt og er ikke fodereffektive, hvilket reducerer rentabiliteten. Så det er afgørende at opfylde behovet hos den enkelte so under drægtighed og diegivning for at holde hende i topform.

Romys tips til at holde dine søer i et optimalt huld:

  1. Poltene er besætningens fremtid. Sørg for, at poltene insemineres indenfor de vægt- og aldersgrænser, som Topigs Norsvin anbefaler.
  2. Sørg for at søerne, i drægtighedsperioden, opnår tilstrækkelig tilvækst og rygspæk for at forberede dem til diegivning.
  3. Sørg for at søerne har en tilstrækkelig foderoptagelse under diegivning og minimér vægttabet (<10%).
  4. Brug huldet ved insemination som en indikator for den optimale foderkurve i drægtigheden.
  5. Mål søernes vægt og rygspæk. Det vil hjælpe med at overvåge huldet.

Del denne post: