Topigs Norsvin åbner Innova Canada

Den 21. september afholdte Topigs Norsvin den officielle åbning af den nye avlsejendom Innova Canada. Innova Canada er et vigtigt skridt i den videre udvikling af Topigs Norsvin som en global leverandør af genetik. Den nye avlsejendom vil være en del af en større plan om at opgradere og udvide avlskapaciteten i Canada. Innova Canada vil bidrage til yderligere at accelerere genetiske fremskridt i Z-linjen, en af de linjer, der danner grundlaget for TN70 soen.

Med denne investering forventer Topigs Norsvin at imødekomme den stigende efterspørgsel efter Topigs Norsvin genetik, især i USA. Det vil også føre til hurtigere formidling af de genetiske fremskridt til vores kunder verden over. CTO Hans Olijslagers: “Innova Canada er en del af Topigs Norsvins langsigtede balancerede avlsstrategi og vil væsentligt bidrage til vores mål om at øge genetiske fremskridt endnu mere. Selvom det vil bidrage til vores kunders succes i hele verden, viser det vores engagement i det nordamerikanske marked.”

Nogle af de innovative tiltag på den nye avlsejendom bliver implementeringen af søer opstaldet i grupper under drægtighed og løsgående søer i farestalden. Målet er, at være helt på linje med fremtidig canadisk velfærdslovgivning, samt lovgivning i andre lande. Dette betyder også, at de genetiske linjer bliver avlet til løsgående systemer.

Innova Canada kører udelukkende på elektricitet og bruger ingen fossile energikilder som propan eller naturgas. Ejendommen anvender vedvarende og stort set emissionsfri energi da 97 % af elektriciteten kommer fra vandkraft.

Effektiv smittebeskyttelse er et andet vigtigt aspekt på Innova Canada. Den nye avlsejendom ligger i nærheden af Plumas i Manitoba, i et område med lav grisetæthed. Kombineret med høje smittebeskyttelsesprotokoller, strenge transportregler og høje niveauer af sundhedsovervågning vil dette sikre den højeste sundhedsstatus og kontinuitet i forsyningen.

Under åbningen af Innova Canada kunne besøgende tage et kig på de løse farstier og den høje smittebeskyttelse.

Del denne post: