Tips til at højne værdien af dine slagtegrise

Grant Walling er genetiker og har over 18 års erfaring i grisekødsindustrien. Han er ansvarlig for Topigs Norsvins Meat Group og de arbejder på at sikre, at det genetiske potentiale bliver realiseret helt igennem til forbrugeren.

Tips til at højne værdien af dine slagtegrise:

  1. Læs din kontrakt med slagteriet igennem. Sørg for, at du er opmærksom på den optimale leveringsvægt, og hvornår afregningsprisen reguleres hvis du ikke opfylder kravene.
  2. Vej dine grise. Producenter fokuserer ofte på at reducere antallet af overvægtige grise, men undervægtige grise repræsenterer tabt økonomisk potentiale. Vejning af grise forhindrer, at grise, som ville give en øget fortjeneste hvis de gik i stalden længere, bliver solgt. Overvej at anskaffe en vægt hvis det ikke er muligt at veje grisene på nuværende tidspunkt. Uanset hvad nogle medarbejdere måske fortæller dig, er det umuligt at veje grise korrekt ved at se på dem!
  3. Lad dig ikke friste til at fylde transportvognen, hvis du ikke opnår fuld markedsværdi for grisene. Producenterne føler sig ofte nødsaget til at sikre, at vogne og trailere er fyldte, men hvis det opnås ved at levere 20% af grisene under optimal leveringsvægt, kan det tabte potentiale være langt større end besparelsen på transportomkostningerne.
  4. Brug tid på at analysere din slagteriafregning og spor disse tilbage til staldafsnit, fodringsstrategier, genetik og management for at bestemme, hvilke kombinationer der giver den største værdi for dig og din virksomhed.
  5. Gennemgå eventuelle nødvendige ændringer i slagtegrisestaldene og implementer disse på en værdibaseret vurdering. Ekstra foderpladser eller forbedret ventilationen kan hjælpe flere grise med at opnå optimal slagtevægt, hvilket vil give et godt investeringsafkast på mellemlangt sigt.

Del denne post: