Innova Canada, Topigs Norsvins nye kernebesætning, får løsgående søer i farestalden

Vores ansvar

Topigs Norsvin bygger en ny kernebesætning i Manitoba, Canada. Besætningen, Innova Canada, har løsgående søer i farestalden. Genetics Director Arjan Neerhof forklarer her hvorfor søerne skal gå løse i farestalden.

Innova Canada er Topigs Norsvins seneste udvidelse og bliver den primære kernebesætning for opdræt af vores Z-linje, en af linjerne til TN70 soen. Investeringen repræsenterer den største enkeltinvestering i Topigs Norsvins historie som også vil føre til en øget genetisk fremgang og avl i overensstemmelse med den fremtidige velfærdslovgivning. Den nye avlskernebesætning vil have drægtige søer i grupper og løsgående søer i farestalden.

Hvorfor løsgående søer i farestalden?

Arjan Neerhof: ”Vi følger nøje udviklingen både i samfundet og lovgivningen. Mange steder i verden ser vi et øget fokus på dyrevelfærd. Opstaldning af drægtige søer i grupper har allerede været obligatorisk i mange år i Europa. I den nærmeste fremtid bliver det også obligatorisk i flere andre lande rundt om i verden.

Løsgående søer i farestalden følger samme vej. Det har allerede været obligatorisk i Norge i mange år, og vi ser udviklingen gå samme vej i andre europæiske lande. Vores forventning er, at dyrevelfærdsvenlige produktionssystemer stadig bliver vigtigere rundt om i verden.

Som det mest innovative genetikselskab med hjerte for socialt ansvar, føler Topigs Norsvin sig forpligtet til at være en frontløber inden for denne form for udvikling. Med den viden og de erfaringer, vi samler på vores egne besætninger, kan vi støtte vores kunder i fremtiden.

Den vigtigste årsag til vores beslutning er dog, at vi opdrætter grise, der både skal opfylde kundernes og forbrugernes fremtidige behov. Vi skal derfor se fremad og forudse, at søer i stigende grad vil blive opstaldet i løsgående systemer. Innova Canada er en 20 års investering, og det er den horisont, vi arbejder med.

Hvilken effekt har løsgående søer i farestalden på genetisk fremskridt?

“De egenskaber, der har haft størst indflydelse, er soens moderegenskaber, pattegriseoverlevelse og soens adfærd over for plejere. Også søernes ben og struktur bliver vigtigere for et langt produktivt liv. Variationen mellem søer i disse egenskaber vil blive mere synlig, hvilket gør det muligt at udvælge bedre søer og skabe mere fremgang. Dette er naturligvis fordelagtigt for de kunder, der arbejder med frifaringssystemer såvel som for alle andre kunder. Det har vi allerede set i vores Norsvin Landrace linje i Norge. Det er blevet avlet i mange år med gratis faresystemer, og alle TN70-kunder oplever fordelene ved dette.”

Pattegriseoverlevelsen er vel lavere i systemer med løsgående søer i farestalden?

“Det er forventeligt. Men det er ikke altid nødvendigvis tilfældet. I Norge er pattegriseoverlevelsen hos løsgående søer steget betydeligt i løbet af de seneste år. Vi ser det i vores kernebesætninger og hos vores kunder, der bruger TN70 soen. Pattegriseoverlevelsen er nu den samme eller endda højere sammenlignet med andre markeder, der stadig bruger konventionelle kassestier. Årsagen er en kombination af genetisk selektion og korrekt management. Vi vil bruge den viden opnået i Norge og nogle andre lande på Innova Canada. En af de første ting, vi vil eksperimentere med, er om soen skal afgrænses en eller flere dage omkring faring. Det vil helt sikkert være med til at forbedre pattegriseoverlevelsen. Men ja, det bliver spændende, og vi skal også lære ved at gøre.”

Er det ikke en stor risiko at investere i et system, der stadig er under udvikling?

“Ja farestier til løse søer er stadig under udvikling. Vi har brugt en del tid på at gennemgå tilgængelige systemer og rådføre os med eksperter området. Der er også taget hensyn til anbefalinger fra vores kunder. Alt dette har bidraget til vores viden og betyder, at intet er tilfældigt. Det er den vej, vi skal gå, og i fremtiden skal mange af vores kunder gøre det samme.’’


Farestier til løse søer på Innova Canada

Innova Canada vil bruge Pro Dromi Liberté-systemet til søerne i farestalden. I dette system kan søerne gå frit med deres pattegrise, men det er også muligt at afgrænse søerne under faring. Pattegrisene har adgang til hule med varmt vandsengsgulv.

Under drægtigheden vil søerne gå i små grupper af 26 søer. Søerne fodres individuelt med skulderadskillelse.

Photos courtesy of Vereijken

Del denne post: