Tips til optimal polteopdræt

Chris Opschoor er leder af Global Nutrition Services. Dette team rådgiver foderproducenter, rådgivere og Topigs Norsvin kunder om optimal fodertildeling og -kvalitet for at udnytte Topigs Norsvin genetikkens fulde potentiale.

Udskiftningsprocenten i en produktionsbesætning ligger typisk på 45-50. Det er vigtigt at sikrer, at erstatningspolten har en optimal opvækst. Det er en langsigtet strategi der er med til at sikre søernes holdbarhed og en bæredygtig produktion. Derfor er poltemanagement afgørende for at kunne tilgodese udskiftningsstrategien med løbeklare polte som har den ønskede vægt og det optimale huld ved første insemination.

Chris’ tips til optimal polteopdræt

  1. Sørg for at soen får dækket sine næringsbehov i laktationsperioden. Undersøgelser viser, at pasningen af soen har en tydelig effekt på afkommets præstation. Betydelig mobilisering af soens kropsvægt (> 6%) vil påvirke kvaliteten af oocytter og embryoner samt deres overlevelse gennem den efterfølgende drægtighed.
  2. Sørg for at de nyfødte pattegrise får tilstrækkelig med råmælk. Dette er essentielt for udviklingen af deres immunforsvar, fordøjelses- og reproduktionssystem. Litteratur indikerer, at et indtag på 250 gram råmælk pr. pattegrise er tilstrækkeligt.
  3. Sørg for at polten har en daglig livstidstilvækst på >650 gram om dagen for at sikre den ønskede vægt på mellem 150 – 170 kg ved første insemination.
  4. Introducér ornen når polten er imellem 150-160 dage gammel. Dette sikrer, at du har den første løbning ved den ønskede alder på 230-250 dage. Det reducerer også antallet af uproduktive dage.
  5. I løbet af den første drægtighedsperiode skal soen tage >60 kg på. Dette skal sikre at hun har tilstrækkelige kropsreserver til den forestående faring. Kombinér dette med en korrekt fodertildeling i laktationsperioden for at forhindre et for stort vægttab samt for at forbedre kvaliteten af oocytter til næste drægtighedsperiode.

Del denne post: